روسیه و اروپا در یک سنگر

درخواست حذف این مطلب

وج امریکا از توافق هسته ای با ایران به روابط یوروآتلانتیکی خدشه وارد می کند.

چشم پوشی دونالد ترامپ از توافق چند جانبه با ایران نشانگر ن یتی ت امریکا از مشی یاران اروپایی اش است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]