مسکو مانعی برای برتری واشنگتن # ردیف


مسکو مانعی برای برتری واشنگتن

درخواست حذف این مطلب

پنتاگون: مسکو نفوذ در خاورمیانه را به چالش می کشد.


ژنرال ژوزف ووتل ارزی خود از اوضاع و پیش بینی های مربوط به روند آینده رویدادهای خاورمیانه و خاور میانه را به کنگره ارائه کرده است. در ابتدا، این افسر روی موفقیت هایی تمرکز کرده که در شعاع مسئولیت های سنتکوم (فرماندهی مرکزی ) به دست آورده است.  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]